تبلیغات
اولین وبلاگ تخصصی کامپیوتر و اخبار IT اولین وبلاگ تخصصی کامپیوتر و اخبار IT - مهندسین نرم افزار و "بچه دار شدن"!
 

مهندسین نرم افزار و "بچه دار شدن"!

نویسنده: محسن

 

مهندسین نرم افزار و "بچه دار شدن"!

مهندسین نرم افزار چگونه فکر می کنند:

۱. مدیر پروژه: کسی که  فکر می کند ۹ تا زن می توانند یک بچه را در یک ماه به دنیا بیاورند.

۲. توسعه دهنده: کسی که فکرمی کند ۱۸ ماه  زمان می برد که یک بچه به دنیا بیاید.

3 هماهنگ کننده سایت: کسی که فکرمی  کند یک زن می تواند نه بچه را در یک ماه به دنیا بیاورد.

۴. مشتری: کسی هست که نمی داند چرا بچه می خواهد.

۵. مدیر بازاریابی: کسی که فکر می کند یک بچه می تواند به دنیا بیاد بدون اینکه مرد یا زنی وجود داشته باشد.

۶.  تیم بهینه ساری منابع: کسانی که فکرمی کنند به مرد یا زنی احتیاج ندارند.آنها می خواهند بچه ها رو با کمک هیچ منبعی متولد کنند.

۷. تیم مستند سازی: کسانی که برایشان مهم نیست بچه چه زمانی متولد می شود. فقط نه ماه مستند می کنند!

۸. ناظر کیفی: کسی که هیچ وقت از به دنیا آمدن بچه خوشحال نمی شود.

۹. تست کننده:   کسی  که همیشه به همسرش می گوید این بچه مشکل دارد!

Project: Deliver a Baby

Project Manager is a Person who thinks nine women can deliver a baby in One month

 Developer is a Person who thinks it will take 18 months to deliver a Baby 

Onsite Coordinator is one who thinks single woman can deliver nine babies in one month 

Client is the one who doesn’t know why he wants a baby 

Marketing Manager is a person who thinks he can deliver a baby even if no man and woman are available 

Resource Optimization Team thinks they don’t need a man or woman; they’ll produce a child with zero resources 

Documentation Team thinks they don’t care whether the child is delivered, they’ll just document 9 months 

Quality Auditor is the person who is never happy with the PROCESS to produce a baby 

Tester is a person who always tells his wife that this is not the Right baby

      منبعweblog.radmanitd.com  و  www.citehr.com 

 

() نظرات